motagetopblamedtexthimmel

 

Företaget Pågående jobb Avslutade jobb Bredband Noteringar
 

 

Avslutade jobb 2

 

 

 

Brånstaperspektiv22

 

Vårt största åtagande

 

Peab tar över NCC-fabriken

 

 

Peab bygger upp verksamhet i NCC:s nedlagda fabrik i Hallstahammar. Efter fyra år av planering och förberedelser öppnade NCC våren 2006 sin ...

 

 

 

 

Projektering återupptas och slutförs!

Byggstart november!

 

Platsgjutet äldreboende nånstans i Mälardalen. Västeråssamarbete.

 

Pålning pågår sedan mitten på november. Förhållandena är svåra.

 

 

 

 

splash_filmenomSB

 

 

Filmen om Strängbetong

 

Och det runda huset.

 

 

S&W ritade de platsbyggda yttertaken och lite stål på uppdrag av SLB.

 

 

 

Strängbetong har varit en av de viktigaste uppdragsköparna för S&W under tjugo år i Helgesta. Vi är mycket tacksamma mot Strängbetong som gjort det möjligt för oss att bo och arbeta i Helgesta.

 

 

 

 

 

 

Bostadshus i Stockholm, systemhandlingar

 

Med samarbetspartner i Stockholm

Juni,  juli, augusti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemhandlingarna är nu färdiga för utskick

onsdag 8 sept 2010!

 

 

 

 

Systemhandlingarna omfattar grundläggning och yttertak för:

1 st punkthus 11 vån.

3 st lamellhus om vardera 6 vån.

1 st lamellhus om 4 vån.

 

Färdigritat

 

 

 

 

Vagnsverkstad Järnhusen, ombyggnad

 

Med samarbetspartner i Västerås

Uppföljning av tidigare uppdrag. Bef. servicegropar i sämre skick än förväntat. Komplettering med nya.

Augusti

 

Färdigritat

 

 

 

Ridhus, grundläggning, pålning

 

Med samarbetspartner i Västerås 

September

 

 

Färdigritat

 

 

 

Ny administrationsbyggnad till SL-depå.

 

Med samarbetspartner i Stockholm

September

 

Färdigritat

  

 

 

 

 

 

 

Bostadshus i Stockholm, systemhandlingar

 

Med samarbetspartner i Stockholm

Sept, okt

 

Systemhandlingarna omfattar grundläggning och yttertak

 

 

Snarlikt det vi ritat tidigare i sommar.

Samma byggherre.

 

 

Projektet stoppat och framflyttat!

Byggherren har inte tid.

 

 

 

 

Vekstadsbyggnad och kontor.

 

Prefabhus nånstans i Mälardalen. Västeråssamarbete. Oktober. Pålgrundläggning.

 

Färdigritat

 

   

 

 

 

Bussverkstad, Stockholm, byggritningar

 

med samarbetspartner i Stockholm

Oktober

 

 

 

 

 

 

Byggritningar av tidigare systemhandlingar från maj.

 

 

 

 

 

 

 

Specialpool.

 

Nånstans i Stockholms skärgård. Västeråssamarbete. Oktober.

 

Färdigritat

 

 

 

 

 

Miljöstation, "kallförråd".

Grundläggning, stödmurar och stålstomme. 300 kvadrat.

 

Nånstans i Stockholm. Stockholmssamarbete. Oktober.

 

Färdigritat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

splash_filmenomSB

FILMEN OM STRÄNGBETONG

 

 

 

 
Hållbar utveckling Det naturliga steget Boverkets regler