motagetopblamedtexthimmel

 

Företaget Pågående jobb Avslutade jobb Bredband Noteringar
 

 

Avslutade jobb 3

 

 

 

Bostadshus i Stockholm, systemhandlingar

 

Med samarbetspartner i Stockholm

Juni,  juli, augusti

 

 

 

 

 

 

3 st Bostadshus i Stockholm, förfrågningsunderlag, takstolar

 

Med samarbetspartner i Stockholm

Juni

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussverkstad, Stockholm, systemhandlingar

 

 

 

med samarbetspartner i Stockholm

April, maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butiksbyggnad, Västerås

 

 

Arbetsritningar med samarbetspartner i Västerås

Tak, grundläggning pålplatta, plus några skärmtak, i övrigt betongprefab, ritas av prefab. leverantör

Mars, April, maj

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetshall till byggare, Västerås

 

Förfrågningsunderlag med samarbetspartner i Västerås

Mars, april

 Kmp-01 Model (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkeslager, Västerås

 

Förfrågningsunderlag med samarbetspartner i Västerås

Maj

 

 virke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butiksbyggnad, Västerås

 

Grundläggning, pålplatta, plus några skärmtak, i övrigt betongprefab, ritas av prefab.leverantör

 

Byggritningar åt samarbetspartner i Västerås

Mars

 

 

 

 

 

En nystart som dröjer

 

Platsgjutet äldreboende nånstans i Mälardalen. Västeråssamarbete. Uppdatering av pålritningar.

 

 

 

 

Nybyggnad Kontor, Stockholm enligt nedan.

 

Komplettering förfrågningsunderlag till byggritningar. Utfackningsväggar

Januari och halva februari.

 

 

 

Nybyggnad Kontor, Stockholm enligt nedan.

 

Fortsatt komplettering av förfrågningsunderlag till byggritningar under januari.

 

12 febr 2010

 qqqq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästan färdigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 febr 2010

Direktsänd webb-TV på nätet från arbetsplats i Stockholm,  Jösses va kul!

 

Ett jobb som vi medverkat i under 2009 har kommit en bit på väg. Betongväggelementen monteras för tillfället. En webbkamera följer montaget i realtid för de inblandade.

 

Bilden är tagen 12.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nybyggnad Kontor, Stockholm

 

Komplettering förfrågningsunderlag till byggritningar. Stålspecar och ståldetaljer.

Några veckor i december.

 

 

 

 

 

_

 

Ett annorlunda konstruktionsjobb i

Mälardalen, Västeråssamarbete.

 

Ett par veckor i december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nybyggnad Kontor, Stockholm 

 

Komplettering förfrågningsunderlag till byggritningar. Stomkomplettering och takstolar. En vecka i december.

 

Färdigritat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaanläggning i befintligt hus, tilläggsjobb

Västeråssamarbete

 

Brandventilation, trapphus, special, November 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbyggnad bostadshus, 2-vån till 3-vån.

Tilläggsjobb två veckor!

Balkonger, ökat brandskydd. November 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbyggnad, industriområde, Västerås

Nio stycken garage för uthyrning

November 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat, nästan 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Avslutat jobb mars 1996, Karolinska

Uppdragsgivare, Strängbetong

Första stora prefabjobbet med data.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ansvarig konstruktör     SLB  

"Tack vare en flexibel organisation, med ett stort kontaktnät av fristående konsulter...."

 

SWB har förmånen att tillhöra detta kontaktnät.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Platsgjutet äldreboende nånstans i Mälardalen. Västeråssamarbete.

Nov. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det rullar på planenligt men försenat av administrativa skäl. Projekteringen går långsamt som förr i tiden. Ingen nackdel!

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Påbyggnad bostadshus, 2-vån blir 3-vån.

Mälardalen och vår samarbetspartner där.

Pågått under oktober 2009. 

Image0002

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 Runt hus

Nybyggnad Kontor

Stockholm

Pågått under 2009. Vi ritar det sista, uppstolpat trätak, åt kompisar i Sthlm. Datorbild.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Tillbyggnad verkstad, Mälardalen

"Nästan" färdigritad sept 2009

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Lagerhall och kontor, Mälardalen

"Nästan" färdigritad aug 2009

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ombyggnad lokverkstad, Luleå

Färdigritad maj 2009

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kombiterminal, markförstärkning med pålar

Avbrutet juli 2009, för dyrt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Punkt0-0961

 

 

 

Kokpunkten enligt nedan går på sparlåga. Det rivs i begränsad omfattning. Ytterväggarna sparas medan inkråmet rivs i princip. Komplettering med provisorisk stagning måste göras. Det är där vi kommer in.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokpunkten i Västerås, sveriges största och mest avancerade 3D-projekt som modelleras av Sweco och deras konstruktionskontor Bloco i Stockholm.

 

Vi har fått vara med på ett pyttelitet hörn tack vare vår duktige samarbetspartner i Västerås som fungerar som rådgivande konsult åt PEAB.

 

Alla småhus på området kan inte integreras i 3D-modellen av tidsskäl och datorkapacitet och det är då vi kommer in i projektet genom att kompletteringsrita i 2D.

 

 

Mera information finns på webbsidan

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Ombyggnad bostäder 13 vån,  bärande väggar ersätts med pelare och balkar.

Färdigritad febr 2009

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Tillbyggnad villa, en renritad skiss

Färdigritad april 2009

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Spaanläggning i befintligt hus

Västeråssamarbete

 

 

 

Ark-ritning

 

 

 

Påbörjad

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Nybyggnad specialpool, Lidingö

Färdigritad mars 2009

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Platsgjutet servicehus nånstans i Mälardalen rullar på i sakta mak.

Kommunen har svårt att bestämma marknivåer. Påverkar grundläggning. Fördröjer. Byggstart i september.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nytt huvudkontor, tidigt skede, vi är hjälpryttare åt ett Stockholmskontor, tre veckors jobb.

Systemhandlingar.

 

 

Section - 1 Model (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat april 2009

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Platsgjutet servicehus nånstans i Mälardalen.

Västeråssamarbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbörjat, några plan i äldreboendet knådas fortfarande av ark, nån månads tidsförskjutning. Byggstart i augusti

_______________________________________________________________________________________________________________

   

Förlängning av sporthall, kalkylunderlag.

Västeråssamarbete.

 

 

K33-01 Model (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat mars 2009

 

_______________________________________________________________________________________________________________

   

Grundläggning silos, 4 st K-ritningar

 

 

Kmp-grundx Mode)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat okt 2008

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Grundläggning Spången i Flen, 2 st K-ritningar

Nödhjälpsarbete med en kompis åt hans kompis.

 Kmp-01-flenbron Model (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat nov 2008

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kokpunkten, kylkanaler, 3 st K-ritningar

 

Färdigritat

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Vagnsverkstad i Luleå, Notviken 

K-ritningar, projektet har krymt 

Oklart hur mycket vi ska göra.

 

Färdigritat

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kontorshus i Stockholm,

K-ritningar, vi är hjälpredor som ritar fasader, fasaddetaljer och lite till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Villa nånstans i Stockholm, K-ritningar

 

Gunghästen 7 081009 Model (1)

 

Färdigritat

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Prefabhus nånstans i Stockholm med platsbyggd källare och platsbyggt yttertak

 

 K20-s01 Model (1)

Färdigritat

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Efter semestrarna är det som vanligt småplock och uppföljning av det som ritats under sommaren.

Några nya småjobb har också ritats under augusti. Tre stycken likriktarstationer vid tunnelbanan Blackeberg, Ängbyplan och Åkeshov.

 

Färdigritat

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ombyggnad av mentalsjukhus till fängelse nån

stans. En huskropp bland flera andra som vi gjort tidigare.

Det byggs och ritas samtidigt just nu.

Nytt fläktrum, nytt hisschakt, diverse förstärkningar, nya pålar, avväxlingar i bärande konstruktioner.

  
 

Färdigritat

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Prefabricerat bostadshus i en norrförort till Stockholm. Etapp 5 som nästan är färdigritat.

Vi ritar grunden, källaren, terassbjälklag över parkering och yttertaket.

 JARVASTADEN5_1

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prefabricerat bostadshus i en norrförort till Stockholm. Etapp 6 har kommit halvvägs.

Vi ritar grunden, källaren och yttertaket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ombyggnad av en skola i Mälardalen nån stans. Det byggs och ritas samtidigt just nu.

 

Nytt storkök och matsalar.

Nytt yttertak, fläktrum och ljusinsläpp.

Nytt lastintag med ny lastkaj.

Nya soprum, kylrum och frysrum.

Förstärkning av stomme, nya pelare och balkar.

Ny förstärkt grundläggning med stålpålar.

 

 IMG_5899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tillbyggnad av en tågvagnsverkstad 

nånstans norr om Mälardalen. 

 

Generalentreprenad som ska vara färdigritad  till semestern.

 

verkstad

  
 

Färdigritat i princip

I malpåse tills vidare

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ombyggnad av en lokverkstad 

nånstans norr om Mälardalen. 

 

Generalentreprenad som byggs just nu.

Ombyggnaden är komplicerad och ritningarna behöver anpassas till förhållandena efter rivning.

 

 lokverkstad

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Förfrågningsunderlag till en prefabricerad

busstvätthall i en förort till Stockholm.

 

Ska vara färdigritad, slutet september

 

 

 

 

 

 

 

 

Färdigritat

 

 

 
Hållbar utveckling Det naturliga steget Boverkets regler