motagetopblamedtexthimmel

 

Företaget Pågående jobb Avslutade jobb Bredband Noteringar
 

 

Det naturliga steget

 

 

 

29 juni 2010

 

Sustainability, hållbarhet

 

Ekologiskt boende och byggande ska naturligtvis passas in under

Det Naturliga Steget

 

 

 

Brundtlandskommisionen beskriver en hållbar utveckling som en utveckling där vi tillgodoser mänskliga behov idag på ett sätt som inte hindrar kommande generationer från att tillgodose sina behov. Det är en politiskt definition med bred acceptans som beskriver vad vi lyckats med när vi har ett hållbart samhälle. Definitionen är dock lagd på en alltför hög filosofisk nivå för att kunna ge en god praktisk vägledning. Det är därför Det Naturliga Steget i samarbete med forskare har tagit fram fyra principer för hållbarhet som kan vägleda konkreta åtgärder.

 

 

 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk....

 

….koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).

 

….koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m).

 

….undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) .

 

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt…

 

….från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt).

 

 

 

Kom ihåg-hjälp för hållbarhetsprinciperna:

 

Ämnen från berggrunden

 

Ämnen från samhället

 

Undanträngning av naturen

 

Hindra mänskliga behov

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

24 juni 2010

 

Hållbar utveckling. Är det verkligen nödvändigt?

 

Det var en gång för länge sen som undertecknad blev uttagen till befälsutbildning vid Frösundavik intill Brunnsviken. Nyligen har S&W deltagit som projektörer för ombyggnader av området.

 

Frösundavik - Wikipedia

Frösundavik är ett område i Solna som begränsas i väst av Uppsalavägen (E4), i öst av Brunnsviken och av Hagaparken i syd. ...

 

På Luckan i baracken vid Brunnsviken fanns några blivande kändisar och kanske en världskändis, Kalle, eller Robban som han hette på Luckan. En målmedveten ung man, ständigt med näsan i sina läkarböcker. Det var nog inte meningen att Robban skulle bli reservare så vägarna skildes.

 

Tjugo år senare förvånades jag inte när jag såg att han startat stiftelsen "Det naturliga steget". Jag har sen dess försökt följa organisationens utveckling. Ytterliggare tjugo år senare kan jag bara känna besvikelse!

 

Miljövän tar steget fullt ut | Mitt kvarter | SvD

31 jan 2008 ... Varje dag i ur och skur cyklar Karl-Henrik Robèrt, grundare av den internationella miljöorganisationen Det naturliga steget, till jobbet på ...

 

 

 
 
Hållbar utveckling Det naturliga steget Boverkets regler