motagetopblamedtexthimmel

 

Företaget Pågående jobb Avslutade jobb Bredband Noteringar
 

 

Fiberhistoria från Helgesta.

Dagboksanteckningar i urval.

 

Kronologisk ordning, nerifrån och upp.

 

Vid datorn

Tonny Svensson med företag och bostad i

Fredikslund, Helgesta kyrkby

 

 

 

 

 

 

Fråga till intresserade.

Har du kompetens inom föreningsarbete, ekonomisk redovisning, juridik, lednings-och markarbeten eller andra kunskaper som kan underlätta arbetet för BHO, hör av dig! 

 

Obs! Kartor, ritningar och bilder som visar detaljprojekteringens gång kan ses under menyfliken illustrationer

 

Skriv och berätta om era bredbandstankar så här långt. 

 

 

 

 

Bredbandssidan BHO.nu avslutas härmed, åtminstone för tillfället.

 

Engagemanget har varit för klent.

 

Min fortsatta agitation för bredband med fiber till hemmet sker på annan plats.

 

Vid datorn

Tonny Svensson med företag och bostad i

Fredikslund, Helgesta kyrkby

 

tel 33011, fax 33076, mobil 070-6041999

tonny.svensson@tele2.se

 

 

tis 22 aug 2006

 

 

Jag känner mig onekligen som ett efterblivet  äkta Sörmländskt tjänstehjon, passiviserat av egenmäktigt kommunfolk, när jag läser om de aktiva Norrlänningarna. Pass upp Sörmland, Norrland ligger hästlängder före oss åtminstone när det gäller data- och informationsteknik. Ekonomiska föreningar som ägare till privata bredbandsnät som exemplet Tavelsjö nedan finns hur många som helst. Sörmlänningar, vakna !

 

 

Tavelsjö ByaNät - som ägs av medlemmarna själva genom en ekonomisk förening - är sannolikt ett av landets största bredbandsnät i sitt slag.

Nätet omfattar ca 250 kvadratkilometer. Mellan 'utposterna' är det ca 25 kilometer. Totalt har Tavelsjö ByaNät 25,5 mil fiberkabel nedgrävd!!

Totallängden fiber är mångdubbelt mer, eftersom det finns minst två fiber - oftast fler - fiberpar i varje kanalisation. Totalt handlar det om sammanlagt ca 450 mil fiber!

Den ekonomiska föreningen - som är en av de företagsformer som finns i Sverige - har 519 fastigheter anslutna (051129). Det finns också 8 stycken (051129) anslutna hyresgäster som inte är medlemmar men betalar månadsavgift.

Totalt omfattas ett 60-tal byar (många små) i de tre kommunerna Umeå, Vindeln och Vännäs.

Bygget började i augusti 2002 och har pågått sedan dess. Under år 2004 driftsattes de sista i det 'ordinarie projektet'. Därefter återstår en del nedgrävning av fiberkabel, återställning och intrimmning av systemet. Under kommande år kommer det att vara möjligt för fler att ansluta sig, men villkoren kan se lite annorlunda ut än för dem som var med i början. Det beror bland annat vilka faktiska kostnader en tänkt anslutning har. För medlemmarna i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening är det en fördel att antalet växer. Ju fler vi är desto mer intressanta är vi t.ex. för olika tjänster eller att lägga ett bar anbud när föreningen upphandlar Internetaccess.


Kostnaderna - och värdena

Kostnaderna för att bygga nätet finansieras av medlemmarna själva via en medlemsinsats. Utöver detta finns det en månadsavgift som ska täcka Internetaccess, drift, underhåll och reinvesteringar.

Om man bara räknar månadsavgift och räntekostnader (5 % brutto), blir den totala nettomånadskostnaden ca 270 kronor. Om man kalkylerar med en avskrivning av halva värdet (där staten betalar 5000 kronor i form av skattereduktion), blir den genomsnittliga kalkylmässiga nettokostnaden ca 302 kronor/månad. Alltså även då betydligt billigare än de flesta andra bredbandsalternativ, ofta då med sämre kapacitet. Med tanke på att en så stor yta täcks - med mycket 'glesbygd' - är kostnaden ännu mer konkurrenskraftig.

Med bredbandstelefon ökar möjligheterna att tjäna - eller minska kostnaderna. Det är inte orealistiskt att spara 70 kr/mån om man skippar det fasta abonnemanget. Och då är den faktiska kostnaden 232 kr/månad! Den som tycker det är dyrt måste nog sätta sig ned noggrannt undersöka vilka alternativ det finns på marknaden.

Om det kostar mer eller mindre än tidigare beror på hur mycket man var ute på nätet med modem innan bredbandet. Många vittnar om internetkostnader på 400-500 kronor innan bredbandet - vilket innebär att dessa gör en direkt förtjänst!
Mycket pengar för bygden

Det handlar faktiskt om en hel del pengar för bygden. Ett exempel: Den som ansluter sig till UmeNet i grannbyar betalar för ungefär motsvarande kapacitet ca 470 kr/månad (kostnaden för internet varierar beroende på leverantör, här är räknat med hög kapacitet till lägsta möjliga kostnad). Räknar man om det till 450 aktiva medlemmar som har bredband 170 kronor billigare per månad än andra, innebär detta att bygdens invånare sparar 13 700 000 kronor under 15-årsperioden!

Medlemsinsatsen bör nog mer betraktas som en investering i än som ren konsumtion. Dels för att det i juridisk mening är en insats och inte en anslutningsavgift - medlemmarna äger ju föreningen tilsammans, dels för att fastighetens värde torde öka. Marknadsvärdet för anslutna fastigheter bedöms av mäklare öka med ett värde som minst uppgår till medlemsinsatsens storlek.

Uppenbart är också att det i bygden finns företag som finns - eller blir kvar - på grund av att det finns en bra och kostnadseffektiv bredbandskommunikation. Att vi har ett bra företagsklimat är en viktig framtidsfråga för oss alla. För oss som jobbat flera år med projektet har den frågan varit minst lika viktig som tekniken i sig. 
Tavelsjö ByaNät bygger områdesnät i Stärkesmark
 
En fyrhjuling är bra att ha när ett par mil slang ska dras. Här är det Emanuel Bingebo som 'gasar'. Foto:Mårten Edberg
 
Tavelsjö ByaNät bygger under hösten ett nytt områdesnät -Stärkesmarksprojektet (utöver Stärkesmark finns där fler byar, t.ex. Jämteböle).

Totalt blir det dryga 40-talet nya medlemmar. Samtidigt skapas en s.k redundansmöjlighet via VännäsNet. Detta innebär att det befintliga bredbandsnätet får utökad säkerhet, då det vid en avgrävning, t.ex. mellan Haddingen och Hissjö, är möjligt att låta signalen gå via Vännäs in till Umeå.


Också en del av AC-net

Tavelsjö ByaNät lägger samtligt ned kapacitet för redundans inom det länsövergripande AC-Net, vilket är ett bidrag till länets hela fibernät.

Stärkesmarksprojektet finansieras dels via medlemsinsatser från de som ansluter sig, dels via pengar från Vännäs kommun och länsstyrelsen och eget arbete från byborna, som var en förutsättning för att projektet skulle kunna genomföras ekonomiskt.


Egen regi

Entreprenaden drivs i egen regi. Tavelsjö ByaNät har planerat, projekterat och upphandlat material och plöj- och svetstjänster. Firma Sune Karlsson och firma Leif Karlsson kommer att plöja och avsikten är att Tectel AB ska svetsa fibern och driftsätta systemet.

Projektansvarig för Tavelsjö ByaNäts räkning är Mårten Edberg som också bistås av Bosse Nimrodsson, Mickelsträsk och Jan-Olof Bingebo, Lillsjö.

I skrivande stund har byborna just börjat dra fiberkabeln. När all slang och fiberkabel är dragen är det dags att svetsa och driftsätta. Det beräknas kunna göras under oktober månad. Då kommer Tavelsjö ByaNät att ha drygt 570 fastigheter anslutna.

Klicka här för att se en karta över bredbansnätet med Stärkesmarksprojektet markerat samt lite fler bilder från bybornas arbete.

/Mårten Edberg 

 

 

mån 21 aug 2006

 

 

Den 13 oktober får Hyltingeöborna tillgång till ADSL. Vi i Helgesta och Forssa osv får väl försöka låta bli att vara avundsjuka. Det är klart att ett stadsöverhuvud bör komma i första hand. Förresten kanske Anitra och Göran betalat kalaset alldeles själva. Kommunen har i alla fall inga pengar till sånt eller hur. Kaj kommer i alla fall på onsdag och jobbar vidare med kalkylen och vårat hopp om fiber till hemmet.

 

 

sön 20 aug 2006

 

 

Det byggs bredband med fiber på många håll i landet Vökbykonceptet enligt nedan är inte så tokigt. Anslutningsavgift f.n. 3000 kr

 

VÖKBY, kommuner runt sjön Sommen, bygger en gemensam IT-infrastruktur av fibernät för datakommunikation i och till orter mellan kommunerna; Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre.

Projektet bygger på det s.k. byalagskonceptet där varje fastighetsägare själv gräver från sin fastighet till närmaste kopplingspunkt medan VÖKBY står för planering, projektering, material, information och kompetens.

Det långsiktiga syftet med bredbandsutbygg-
naden är att alla invånare och företag inom VÖKBY kommunerna som önskar och är i behov av anslutning ska erbjudas möjlighet till det.

 

Kan verkligen inte Båven bredband AB ( fantiserar lite ) få stöd från Flen, Gnesta, Nyköping, EU, Staten, Länsstyrelsen och Landstinget. Det kan ju Vokby bredband AB få så varför inte vi.

 

www.vokby.se

 

 

lör 19 aug 2006

 

 

 

Hemsidan byter namn och utseende och blir ett serviceorgan för lokala byars hemsidor och bredbandssidor runt Båven.

Kanske vill Flens kommun hjälpa till att stimulera informationsutbytet på landsbygden som andra kommuner gör, till exempel Skellefteå enligt nedan.

 

Samhällen och byar

Det finns mellan 150 och 160 byar i Skellefteå kommun. Alla samhällen och byar med en aktiv hemsida är välkomna att lägga upp hemsidor på kommunens webbserver www.skelleftea.org. De får då också en länk från www.skelleftea.se.

 

info@båven.nu

 

www.båven.nu

 

info@sparreholm.nu

 

www.sparreholm.nu

 

info@helgesta.nu

 

www.helgesta.nu

 

info@hagen.nu

 

www.hagen.nu

 

info@årdala.nu

 

www.årdala.nu

 

o.s.v.

 

 

I höst lanseras två produkter som gör det möjligt att se svensk tv var du än befinner dig. Men den nya tekniken kräver ett kraftigt bredband.

 

 

 

 

fre 18 aug 2006

 

 

Gunilla har inte haft tid denna vecka att slutföra kalkylen tillsammans med Kaj på Bynet, försöker igen nästa vecka. Kajs preliminära kalkyl låg på 20.000 kr per fastighet. Min kalkyl slutar snarare på över 25.000 kr. Mina förutsättningar är följande. Kalkylen berör endast Helgestaområdet och delas upp i fyra delar.

1: Stomnät från Sparreholm till Helgesta kyrka, kostnaden fördelas på Hagen, Rockelsta, Årdala,

Forssa och Helgesta.

2: Stomnät från Helgesta kyrka till telestationen i Dal bekostas av Helgesta. Fortsatt stomnät till riksväg 57 bekostas av Töversta/Skebokvarn.

3: Användarnät (accessnät), Helgesta kyrkby.

4: Användarnät , Dal, Hall, Aspgården och Präststigen.

Antalet anslutna fastigheter måste nog vara 60 st.

Åtgärder för att minska kostnaderna är nödvändigt.

1: Använda mer av billigare tuber och fiber.

2: Hemmagjorda och i uthus placerade fiber- och kabelskåp

3: Nodhusen i befintliga hus med el.

4: Ersättning till grävare endast för slitage och drivmedel.

Kalkylen finns inlagd på fastighetskartan men är för "tung" för att visas på hemsidan. Jag uppdaterar kalkylen så fort jag hinner. Billigare bredband kräver mer ideellt arbete och sätter vår samarbets-vilja på prov. Det trådlösa alternativet dämpar säkert ivern efter äkta bredband. Det finns dock signaler om att det simpla bredbandsbolaget inte kan hålla vad dom lovat. Förseningen är ju redan ett faktum.

 

 

 

 

 

Lagt ut kalkylen över Helgesta kyrkby enl nedan.

Tryck på bilden så kan du se ritningen i större skala.

 

acessnät1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagt ut kalkylen över Hall , Dal,  Aspgården och Präststigen enl nedan.

Tryck på bilden så kan du se ritningen i större skala.

 

acessnät 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tors 17 aug 2006

 

 

Påbörjat en kalkyl över Hall , Dal, Aspgården och Präststigen.

 

 

ons 16 aug 2006

 

 

Påbörjat en kalkyl över Helgesta kyrkby

 

 

tis 15 aug 2006

 

 

En kalkyl som omfattar föreningarnas stamkabel, matarkabel från Sparreholm till Helgesta. Kommentarer önskas. Tryck på bilden så kan du se ritningen i större skala.

 

 

kabeldragning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mån 14 aug 2006

 

 

Jag har ingen som helst anledning att ifrågasätta Bynets kalkyler. Jag vill ändå om inte annat så för egen del göra en kalkyl som är bättre illustrerad , tydligare förklarad och med begrepp som är klart definierade. Jag lägger ut en visualiserad projektkalky för Helgesta som ni kan följa stegvis.

 

 

sön 13 aug 2006

 

 

Några kompletterande texter till utrustningsbilder.

 

 

lör 12 aug 2006

 

 

Scannat fastighetskartan så att hela vårt område finns i dataformat

 

 

fre 11 aug 2006

 

 

Uppdatering av principritning, ej utlagd

 

 

tors 10 aug 2006

 

 

Detaljprojektering 4 tim Gunilla och Kaj, (Bynet), Helgesta Kyrkby till Dal inkl anslutning till Sparreholm över Johannesdal och Rockelstad.

Preleminärt resultat : 20.000 kr/ intresserad fastighet. Tiden var för kort och resultatet måste betraktas som ett överslag men visar ändå enligt Kaj på en normalkostnad som troligen kommer att stå sig. Kaj återkommer nästa vecka för kommpletterande projektering. Parallellt med Bynets

dataprogrambaserade kalkyl  vill  jag att vi gör en manuellt framtagen kalkyl. Projekteringsunderlaget presenteras på fastighetskartan i 1:12500 med ledningsdragningar, kopplingsskåp och nödvändig utrustning. Läggs ut på nätet under nästa vecka.

 

 

ons 9 aug 2006

 

 

Förslag!  Bredband runt Båven

Vi bör uttnyttja namnet Båven som står för något unikt och positivt, i vår fibernätslansering.

 

bho.nu döps om till  Båven.nu och blir en servicefunktion till nedanstående ansvarsområden.

 

En enhetlig gemensam mindre omfattande hemsidesstruktur förbereds för alla delområden runt Båven med mera lokalt anpassad information.

 

Hyltinge.net  Ansvarsområde

Helgesta.net  Ansvarsområde

Årdala.net  Ansvarsområde

Rockelstad.net  Ansvarsområde

Sparreholm.net  Ansvarsområde.

Skebokvarn.net  Ansvarsområde

Forssa. net Ansvarsområde

Ripsa.net  Ansvarsområde

Sibro.net Ansvarsområde

Hasselö.net  Ansvarsområde

Feibol.net  Ansvarsområde

Penningby.net Ansvarsområde

Stjärnhov.net Ansvarsområde

Hyltingö.net  Ansvarsområde

 

 

tis 8 aug 2006

 

 

Arbetsmöte i Fredrikslund, Helgesta kl 18.00

Sex deltagare inkl Bynet. Sommaren har varit varm.

Interimstyrelse, detaljprojektering  för slutbedömning, uppdelning i byggetapper, kalkyler bygger på var våra nät ansluts till riksnäten. Kontakt tagen med Teracom efter semestrar, som endast tillåter anslutning i Flen eller Sparreholm. Anslutningsalternativen är sannolikt Sparreholm eller mot Hedenlunda över Forssa. Den i gruppen ursprungliga optimismen om tidsschemat har för tillfället dämpats. Vissa fastigheter är dock mycket angelägna att få en snabb uppkoppling och är kanske villiga att betala extra för detta om det finns möjlighet till ränta på investerade pengar. Tiden inte riktigt mogen för  interimstyrelse.

Broadbands utbyggnad av trådlöst är försenat, och kommer inte att hålla utlovade kapaciteter.

Bynet (Kaj) kommer till Fredrikslund på torsdag för en dags arbete med en första överslagskalkyl.

Flera Intresserade som vill vara med på nästa möte i Fredrikslund, Helgesta anmäler detta till BHO. I övrigt samma deltagare tills vidare.

Nästa möte i Fredrikslund om fjorton dagar.

Återkommer om tidpunkt.

 

 

mån 7 aug 2006

 

 

Epost till intresseradegruppen med inbjudan till arbetsmöte i morgon.

 

 

mån 14 juli -6 aug 2006

 

 

Semester

 

 

sön 23 juli 2006

 

 

Lagt ut fastighetskarta över Vibyholm som underlag för detaljprojektering under illustrationer/ritningar.

 

 

lör 22 juli 2006

 

 

Lagt ut fastighetskarta över Helgesta som underlag för detaljprojektering under illustrationer/ritningar.

 

 

fre 21 juli 2006

 

 

Påbörjat numrering av fastigheter i Helgesta

 

 

tors 20 juli 2006

 

 

Lagt ut diskussionsunderlag avseende tänkbara  stamledningar under illustrationer/ritningar.

 

 

ons 19 juli 2006

 

 

Lagt ut artikel om föreningen Eklången norr om Malmköping under referenser.

 

 

tis 18 juli 2006

 

 

Lagt ut karta över Sörmlands "blivande föreningar"  under illustrationer/kartor.

Lagt ut pricipritningen under illustrationer/ ritningar

 

 

mån 17 juli 2006

 

 

Lagt in bilder på lite utrustning.  Påbörjat en principritning, nätverkens uppbyggnad.

 

 

sön 16 juli 2006

 

 

Försöker förstå projekteringsförutsättningarna. Dessa finns under menyn projektering. Fylls på med mera vart efter. Redovisningen finns sedan under menyerna kalkyler och illustrationer. Anvisningar från olika håll är åtminstone för mig ologiska och inkonsekventa med oklara begrepps-definitioner. Redovisning på kartan saknar standardisering. Inga detaljanvisningar från PTS. Kontakt tagen med Brännevadföreningen, utanför Strängnäs, som vill samarbeta efter vecka 32.

 

 

lör 15 juli 2006

 

 

Hittat information från PTS som rätar ut en del frågetecken, klargör helhetssynen och framtidsstrategin för bredband och i någon mån var vi finns i sammanhanget. Kan läsas i PTS- menyn.

 

 

fre 14 juli 2006

 

 

Fortsatt filande på hemsidan. I takt med insamlandet av bredbandsfakta blir åtminstone jag alltmer övertygad om FFH:s överlägsenhet. Kan andra bygga privata bredbandsnät så kan naturligtvis också vi. Problemet är inte tekniken eller den geografiska strukturen, utan antalet tänkbara delägare och risken att myndigheter och riksnätsägare sätter krokben för oss genom höga anslutningsavgifter. Detta vet vi inget om ännu. Hoppas det i efterhand går att skylla på semestertider.

 

 

tors 13 juli 2006

 

 

Inget besked från Kaj om anslutningspunkter

Etablerat kontakt med en förening på västkusten, se inkommande post

 

 

ons 12 juli 2006

 

 

Kartarbete, Kommunen har inga fastighetskartor på landsbygden. Länsstyrelsen i Sörmland är fattiga surdegar, som inte söker EU-stöd. Länsstyrelsen i Örebro är mera informationsvilliga, har mera pengar.

 

 

 tis 11 juli 2006

 

 

Kartarbete, Bo Aläng tekniska kontoret är inte intresserad av ett samarbete enligt bifogat mail under menyfliken forum/inkommande. Vi får hoppas på politikerna.

 

 

Mån 10 juli 2006

 

 

Kartpresentation. Kr uppmärksammar artikel från länstyrelsen i Örebro, säkert bredband, se artiklar

 

 

Sön 9 juli 2006

 

 

Lite detaljprojektering, Kr uppmärksammar artikel från länstyrelsen i Örebro, nya pengar till bredband

från EU och regeringen, se artiklar

 

 

Lör 8 juli 2006

 

 

Lite detaljprojektering

 

 

Fre 7 juli 2006

 

 

Lite detaljprojektering, Fredrik kontaktar kommunen

igen om kartor.

 

 

Tors 6 juli 2006

 

 

Arbetsmöte i Fredrikslund, Helgesta kl 18.00

Sju deltagare inkl Bynet, deltagarlista med epost.

Ansvarsfördeling

Abbe, grävning, maskiner, värvning

Fredrik, Projektering, kommunen, grävning, Bynet

Gunilla, Projektering, kalkyl, värvning

Kaj, Anslutninar, Teracom, priser

Krister, maskiner, länsstyrelsen, EU-stöd, värvning

Malin, Kalkyl, LRF, finansstöd

Tonny, Projektering, hemsida, information, Eu-stöd

Beklagligtvis inget grepp om anslutingar till  "motorvägarna", stamnät, ortsammanbindande- och stadsnät och kostnaden för detta. Folk på semester.

Principer för detaljberedning. Mtrl-info

Besked från kommunen , ingen karthjälp, hänvisar till lantmäteriet, se mail, oacceptabelt

 

Interimstyrelse till nästa möte, detaljprojektering färdig för slutbedömning. Uppdelning i byggetapper.

Kalkylalternativ skall  presenteras

Flera Intresserade som vill vara med på nästa möte i Fredrikslund, Helgesta anmäler detta till BHO. I övrigt samma deltagare tills vidare.

Nästa möte i Fredrikslund - aug kl 1800

 

 

 

Ons 5 juli 2006

 

 

Dialog med kommunen om karthjälp, ingen lycka.

 

 

 

Tis 4 juli 2006

 

 

Framtagning av kartmtrl, redovisning av fastigheter

kan ses på karta

 

 

 

2 juli 2006

 

 

Redigering av menyer

 

 

 

28 Juni 2006

 

Uppdateringar: FFH-processen, intresserade

 

 

 

27 Juni 2006

 

 

Arbetsmöte i Fredrikslund, Helgesta kl 18.00

Sju deltagare inkl Bynet, deltagarlista med epost.

Repeterar Bynets affärside. Introduktion till kabeltekniken, antal och storlek på fiber.Tränar på att fylla i Bynets kalkylblad över Helgesta kyrkbys närområde. En ide om fyra geografiska ansvarsområden växer fram, Helgesta, Rockelstad, Vibyholm och Forssa.

 

Kopplingsspunkter (noder) till stamnät i Hedenlunda och eller Sparreholm, kanske fler alternativ. I storleksordningen 100 medlemmar i hela området krävs för en månadskostnad per medlem på 300-500 kr. (mera erfarenhetsmässigt än resultat av kalkylarbete.) Uppgifter till nästa möte. Rundringning till aktiva föreningar och såna som är under uppbyggnad. Framtagning av kartmtrl för detaljprojektering. Distribution av blanketter, intresselista, mtrl på hemsida och epostutbyte.

 

Flera Intresserade som vill vara med på nästa möte i Fredrikslund, Helgesta anmäler detta till BHO. I övrigt samma deltagare tills vidare.

 

Kan ide enligt nedan vara nåt?

Båven.net  Paraplyförening

Helg.net  Ansvarsområde

Viby.net   Ansvarsområd

Rock.net  Ansvarsområde

Fors.net   Ansvarsområde

 

 

25 Juni 2006

 

 

Sammanställer fakta på CAD-ritning om bredband.

 

 

 

23 Juni 2006

 

 

Samlar fakta om bredband.

 

 

 

21 Juni 2006 

     

 

Upprättar en lista över boende i Helgesta med omnejd som är intresserade av en fortsatt fördjupning av bredband med fiber. Avser endast ett preliminärt intresse. Absolut inget bindande. Listan som kan beställas av BHO visas inte på hemsidan.

 

 

 

20 Juni 2006

 

 

Upprättar ett första utkast till en hemsida. 

Påbörjar BHO:s arbetsdagbok.

 

 

 

19 Juni 2006

 

 

En mycket preliminär arbetsgrupp som startar upp arbetet, är kallade till nästa möte 060627 kl 18.00 i Fredikslund, Helgesta

 

 

18 Juni 2006

 

 

Bredbandsmöte i Helgesta församlingshem söndag kl 14.00. 40 personer, (enligt närvarolista som kan beställas av BHO) kommer till mötet. Bynets representant i Mälardalen Kaj Huumonen informerar om företagets affärside. Upplägget av informationen följer Bynets 19-sidiga broschyr FFH-projekt "fiber från hemmet". Finns att läsa under menyfliken bredband.

 

Kanske stämningen från mötet kan sammanfattas med en känsla av fortsatt nyfikenhet. För en företagare med behov av riktigt bredband finns inget alternativ. För privat bruk kanske många tycker att fiberbredband är en onödig överkvalitet. Å andra sidan, vem tackar nej till kvalitet om det inte kostar extra. Sannolikt är det tilltron till vår egen förmåga som avgör om vi blir tillräckligt många för att göra projektet lönsamt.

 

Det är i dagsläget inget som talar för att trådlöst bredband kan jämföras med fiber. Det trådlösa "bredbandet" kan inte inom överskådlig tid bli ett alternativ till fiber, möjligtvis ett komplement om man vill sitta och surfa på en ö i Båven. Det förutsätter förstås att man gillar mikrovågsstrålning eller åtminstone tror att det är ofarligt. Vi är redan tillräckligt många som förstår att fibernät är det som gäller på landsbygden och att vi är beredda att lägga ner lite ideellt arbete på att övertyga tillräckligt många av våra grannar för att projektet skall komma till stånd. Nästa möte i Fredrikslund, Helgesta med en mindre startgrupp.

 

 

vinter/vår 2006

 

 

Några boende i Helgesta försöker få klarhet i frågan om Telia kommer att bygga ut telestationen med adsl. Stationen som ligger intill Helgestavägen på fastigheten Dals mark är förberedd med fiber men inte utbyggd. Enligt Telia och kommunen är det inte lönsamt med adsl-utbyggnad i Helgesta. Det Helgesta erbjuds är enligt kommunen trådlöst Wimax och 3G från sändarmaster.

 

En ny möjlihet dyker upp. Företaget Bynet med Mälardalens

representant Kaj Huumonen presenterar sin affärside.

"Boende i glesbyggd bygger och äger sitt eget 100 mbit fiberbredbandsnät". Iden förefaller intressant.

 

Intressegruppen för bredband med fiber kallar sig BHO, "bredband i Helgesta med omnejd". BHO bjuder in Kaj till ett informationmöte i Helgesta församlingshem 060618.

BHO distribuerar information till 300 postlådor i trakten.

 

Vid datorn

Tonny Svensson med företag och bostad i

Fredikslund, Helgesta kyrkby

 

tel 33011, fax 33076, mobil 070-6041999

tonny.svensson@tele2.se

 

 
 
Hållbar utveckling Det naturliga steget Boverkets regler